Android cihaz id ile çalışmak

Selamlar,
Bazen cihaz için özel işlemler yapmamız gerekebiliyor(banlama, requeste ekleme vb.) Bu işlemler için her cihaza özel cihaz id lerini kullanmamız gerekiyor. Biraz araştırma yaptığımda bunu buldum ve kullanıyorum.

  final TelephonyManager tm = (TelephonyManager) getBaseContext().getSystemService(Context.TELEPHONY_SERVICE);

  final String tmDevice, tmSerial, androidId;
  tmDevice = "" + tm.getDeviceId();
  tmSerial = "" + tm.getSimSerialNumber();
  androidId = "" + android.provider.Settings.Secure.getString(getContentResolver(), android.provider.Settings.Secure.ANDROID_ID);

  UUID deviceUuid = new UUID(androidId.hashCode(), ((long)tmDevice.hashCode() << 32) | tmSerial.hashCode());
  String deviceId = deviceUuid.toString(); 

Cihazın 3 id sini birleştirip o cihaza özel bir id çıkartıyor ve bu id’nin başka bir cihazda olma şansı yok.

İyi çalışmalar.