Android Uygulamalarında Proje yapısı

Selamlar,

Android uygulamaları geliştirirken uygulamanın proje yapısı; kod okunabilirliği, düzenlilik ve kolay bakım açısından çok önemlidir. Proje mimarileri için kullanılan tasarım kalıpları mevcut. MVP veya MVVM tasarım kalıplarını araştırıp kullanabilirsiniz. Ben kendim için bir proje yapısı oluşturdum ve bu gün ondan bahsedeceğim. MVP veya MVVM tasarım kalıplarından bahsetmiyorum, ama oluşturmuş olduğum proje yapısında bu tasarım kalıplarını rahatça kullanabilirsiniz.

Bir birine benzer işler yapan classları aynı klasör altında toplama çalıştım.

proje yapısı

Klasörleri açıklayalım.

Common: içerisinde helper, util, constant sınıflarımızın bulunduğu yardımcı pakettir. Projemizde kullanacağımız ortak sınıfları burada tanımlayabiliriz.

İnfrastructure: Uygulamamızın alt yapısını oluşturan katmandır. Eğer server iletişimli bir uygulama geliştiriyorsanız network sınıflarını burada tanımlayabilirsiniz. Ben retrofit kütüphanesini kullandığım için retrofit sınıflarını burada tanımladım.

Presentation: Bu pakette base sınıfları tanımladım. BaseActivity, BaseFragment, BaseAdapter vs. Uygulamadaki bütün activityler, fragmentleri bu sınıflardan türetiyorum.  Her activityde yazılan kodları base alıp sadece 1 defa yazmış oluyorum.

Screen: Bu pakette ise ekranlarımı barındırıyorum. Main paketinin altında actvity,fragment, adapter, model gibi paketlerim var. Bu paketlerde main activity ile ilgili olan sınıflar barınıyor. Mesela main actvitiy içerisinde  fragmentler kullandıysam bu main in altındaki fragment klasöründe oluyor be BaseFragment ten türüyor.

Kullandığım yapı bu şekilde. İlerleyen zamanlarda daha ayrıntılı yazmayı düşünüyorum. İyi çalışmalar.